Home / Al Manshur

Al Manshur

Firqoh Al Manshur merupakan firqoh (kelompok) santri putra Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal. Firqoh ini ditempati oleh santri-santri dari tingkat Ula dan Wustha. Tingkat Ula merupakan santri-santri yang berada pada jenjang sekolah menengah pertama (sederajat) dan bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Kamal dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kunir. Sedangkan tingkat Wustha adalah santri yang berada pada jenjang sekolah menengah atas (sederajat) dan bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Kamal dan Madrasah Aliyah Negeri Kunir.

Firqoh Al Manshur dipimpin oleh seorang ketua dengan masa khidmah selama satu tahun dan bertanggung jawab kepada ketua Markazy. Ketua firqoh dipilih secara langsung dengan pemilihan yang jujur dan adil oleh seluruh santri anggota firqoh.

Berikut susunan pengurus firqoh Al Manshur masa khidmah 2016 – 2017 ;

Pembina firqoh : Ali Usman
Ketua : M. Fashihuddin
Sekretaris : M. Fauzi Al Azizi
Bendahara : M. Zulfi Yudha Kurniawan
Bendahara Abdur Rosyid Hasan
Keamanan : Rafi Royan
M. Abu Sofyan Alhusaini
Duchaini Ibnu Nachrowi
M. Rizal Al Faiz
Aldin Pringga
Kebahasaan : M. Ahsin Fatawi Atqiya’
M. Nashrul Umam
Iqbal Khoirul Burhani
M. Saiful Bahri
M. Wafa Ariansyah
Pendidikan : M. Roy Wakhid Ilham
Irpan Maulana
Ichwan Ibnu Mubarok
M. Fatkhur Rohman
M. Ridwan Rohmatul Aziz
Olahraga dan kesehatan : Saiful Fuad
M. Bahrur Rozikin
Fatchur Rizal Wahyu Ramadan
M. Faizal Aziz
Mading dan Perpustakaan : M. Riyan Hariyanto
M. Shubhan Masruri
Ibnu Zula
M. Tsaqibul Fikri
Humasy : Fatkhur Ainur Ridho
M. Nur Wahyudi
Kelvin Roy Fernando
Akmal Isroil Zulham
Jauharil Ikwan
×
%d bloggers like this:

Powered by themekiller.com