Home / Al Munawaroh
Pengurus Firqoh Al Munawaroh bersama pembina firqoh

Al Munawaroh

Firqoh Al Munawarah merupakan firqoh (kelompok) yang  khusus ditempati oleh santri putri kelas 1 dan 2 pada jenjang sekolah menengah atas (Wustha) dan bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri Kunir dan SMK Al Kamal.

Seperti halnya firqoh Al Manshur, Firqoh Al Munawarah juga dipimpin oleh seorang ketua dengan masa khidmah selama satu tahun dan bertanggung jawab kepada ketua Markazy. Ketua firqoh dipilih secara langsung dengan pemilihan yang jujur dan adil oleh seluruh santri anggota firqoh.

Berikut ini susunan pengurus firqoh Al Munawaroh masa khidmah 2016 – 2017 :

Pembina firqoh : Fina Faiqotul Husna
Ketua : Khoirun Nisa’ Rizqi Safitri
Sekretaris : Nida Ma’rifatul Qolbi
Bendahara : Vina Ngismatul Maula
Bendahara Muflikhah Akhwaini
Keamanan : Nur Azlin
Nuraini Maslickah
Dewi Rif’atul Fitria
Lutfiana Khoirun Nisa’
Kebahasaan : Faiz Zulfiatiz Zuhro
Aula Khoirun Nisa’
Latifa Ni’matun Nasihin
Nila Yunizar
Pendidikan : Lailatuz Zakiyah
Alfina Kurnia Damayanti
Rima Hawanuria
Ana Mustafidatul Laili
Kesehatan : Niva Zayyanul Mustafidah
Intan Ayu Lestari
Artika Fitriana
Rois Muzzayanah
Mading dan Perpustakaan : Aprillia Izna Firdausin
Alfitari Baderul Nikmah
Dwi Nur Afifah
Lutfhi Alviani Dwi Lestari
Humasy : Wilujeng
Evi Fudzliyati
Widia Trisnawati
Uswatun Khasanah
×
%d bloggers like this:

Powered by themekiller.com