Home / Hidayati Mahmud
Pengurus firqoh Hidayati Mahmud bersama pembina firqoh

Hidayati Mahmud

Firqoh Hidayati Mahmud (HM) merupakan firqoh (kelompok) yang  khusus ditempati oleh santri putri kelas 3 dan MDK pada jenjang sekolah menengah atas (Wustha) dan bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri Kunir dan SMK Al Kamal. 

Seperti halnya firqoh yang lain, Firqoh HM juga dipimpin oleh seorang ketua dengan masa khidmah selama satu tahun dan bertanggung jawab kepada ketua Markazy. Ketua firqoh dipilih secara langsung dengan pemilihan yang jujur dan adil oleh seluruh santri anggota firqoh.

Berikut susunan pengurus firqoh Hidayati Mahmud masa khidmah 2016 – 2017 :

Pembina firqoh : Fatna Fauziana
Kusmiasih
Ketua : Rahma Nur Izza
Sekertaris : Umi Sa’adatul Karimah
Bendahara : Khoirun Nisa’
Keamanan : Hayu Wulan Shofiani
Kamelia Abdilah Malik
Nadia Lamia Salsabila
Shela Sussanti
Kebahasaan : Asfi Dea Ratu Beauty  Mahera
Sri Nurul Aminah
Tabasum Aliyatus Zahro
Lia Nikmatul Maula
Pendidikan : Wafiyatul Ulya
Yuyun Dwi
Agustiana Dwi Rahayu
Hamidah Fatika Sari
Kesehatan dan Olahraga : Farid Da’iyatul Husna
Diah Fitrian Elfani
Novita Fitria Agustin
Alfina Lailatul Husna
Mading dan Perpustakaan : Elok Arofatul Maghfiroh
Shafira Fitria Nur Fahira
Ummi Ulfatus Syahriyah
Salimatul Intihaiyah
Humasy : Binti Khoirur Rohmah
Eiva Oliviatis Zahro’
Muhimmatun Nafais
×
%d bloggers like this:

Powered by themekiller.com