Home / Markazy

Markazy

Sebagian pengurus Markazy
Sebagian pengurus Markazy

Dewan Markazy merupakan pengurus pusat Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal. Secara hirarki, Dewan Markazy berada tepat dibawah Pengasuh dan bertanggung jawab kepada kepada pengasuh.

Dewan Markazy merupakan salah satu bagian dari sistem Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal yang memegang peranan sangat vital setelah Pengasuh Pesantren. Karena, Dewan Markazy adalah tim yang ditunjuk langsung oleh pengasuh untuk menjalan roda manajemen Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal dalam berbagai bidang, diantaranya: administrasi, pendidikan, kebahasaan, keamanan, sarana prasarana, dan kesantrian. Dalam menjalankan tugas, Dewan Markazy dibantu oleh pengurus firqoh Al Manshur, Al Munawarah, HM, Rabi’ah Al Adawiyah, Al Aisyah (LKSA Putri), dan LKSA Putra.

Berikut ini adalah Susunan Dewan Markazy Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal masa khidmah 2016 – 2019 :

Dewan Pengasuh : Dr. KH. Asmawi Mahfudz, M.Ag
KH. Hafidz Luthfi, S.Ag
KH. Akhmad Khasanudin, SHI
Dewan Penasehat : Mashar Alvi Asnawi Syahid, S.Pd.I
M. Nasichin Al Mu’iz, SHI, M.Pd.I
Muhammad Syaifudin, S.HI
Ketua : Ahmad Minanur Rohim, S.Pd.I
Wakil ketua : Zaki Ahmad Fauzi, S.Pd
Sekretaris : M. Khoirul Umam
Bendahara : Kharis Mahmud
Seksi Kebahasaan : Layinatul Hasanah
Fina Faiqotul Husna
Seksi Keamanan : Afrizal Nur Ali Syahputra
Seksi Pendidikan : M. Zunaidi Abas Bahria, S.H
Seksi Kebersihan dan Kesehatan : Imam Fahrudin Ar-rozi
Seksi Sarana Prasarana : Imam Sanusi al Khanafi
Seksi Pembangunan : M. Bahrodin, S.Ag
Seksi Humasy : M. Khoirul Anwar
Seksi Mading, Perpustakaan & Jourtea : Misbahul Khoironi
IT dan Website : M. Syaifuddin, SHI
Pembina Firqoh Al Manshur : Ali Usman
Pembina Firqoh Al Munawaroh : Fina Faiqotul
Pembina Firqoh HM : Fatna Fauziana
Kusmiasih
Pembina Firqoh Al Adawiyah : Zulfaturrahmah
Pembina Firqoh Al Aisyah : Nurul Jamilah
Pembina Firqoh Umar bin Khattab : Lutfi Miftakhul Amrullah

 

×
%d bloggers like this:

Powered by themekiller.com