Home / Rabi’ah Al Adawiyah
Pengurus firqoh Rabi'ah al-Adawiyah bersama pembina firqoh

Rabi’ah Al Adawiyah

Firqoh Rabi’ah al Adawiyah merupakan firqoh (kelompok) yang ditempati khusus oleh santri putri pada jenjang sekolah menengah pertama (ula) dan bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Kamal dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kunir.

Seperti halnya firqoh Al Manshur dan Al Munawarah juga dipimpin oleh seorang ketua dengan masa khidmah selama satu tahun dan bertanggung jawab kepada ketua Markazy. Ketua firqoh dipilih secara langsung dengan pemilihan yang jujur dan adil oleh seluruh santri anggota firqoh

Berikut susunan [engurus firqoh Rabi’ah Al adawiyah masa khidmah 2016 – 2017 :

Pembina Firqoh : Zulfaturrohmah
Ketua : Yuni Annurushobah
Sekretaris : Risma Imroatul M
Bendahara : Qomza Verawati
Rahma Suhela ZZM
Kebahasaan : Ana Badriyah
Himmatul Huria Kumila
Ratih Nuzulur Rohmah
Nuril Ma’rifatul H
Keamanan : Warid Khoirun N
Arina Lutfiana L
Silfina Binihayah
Abilla Firly
Pendidikan : Mukhibatul Fajriati Laili
Mia Asrofil Ula
Fatma Azzatun N
Nela Aulia
Humasy : Messy Khurotus S
Tukhfatul Asna
Dwi Aulia
Iin Putri A
Mading dan Perpustakaan : Umi Mahdyyah Nabila
Ida Kurnia N
Wina Munada
Desti Farah S
Kesehatan : Devira Binti K.M
Ahmada Fahma Sakila
Rachmalia Ardana
Siti Khoirun Nafi’ah
×
%d bloggers like this:

Powered by themekiller.com